Nieuwsbrief

Beste leden van de buurtvereniging,

Zoals uit de notulen van de algemene ledenvergadering blijkt hebben twee leden van het bestuur, de secretaris en de penningmeester, aangegeven dat zij door omstandigheden moeten stoppen met hun bestuurlijke activiteiten. Het bestuur bestaat nu nog maar uit twee personen. Hierdoor heeft het bestuur een dringende behoefte aan uitbreiding. Indien er geen bestuursleden bij komen dan ziet het bestuur zich genoodzaakt om, zoals ook in de notulen staat vermeld, de activiteiten op een laag pitje te zetten en alleen die activiteiten door te laten gaan waar voldoende ondersteuning voor aanwezig is.

Algemene Ledenvergadering 22 februari om 20.00 uur in de Vlinderhei.

Dit jaar organiseren we geen Garagesale!

Wel wordt er weer een Pitch & Putt georganiseerd, datum volgt.