Website

Beste leden, zoals jullie weten hebben we een nieuwe website.

Jullie zullen hier nog onvolkomenheden tegenkomen, maar we doen onze best het snel voor elkaar te krijgen.

Diana en ik proberen deze up to date te houden, maar we zijn wel afhankelijk van ingebrachte kopij.

 

Cor Diemel

Activiteiten

Activiteiten 2018

donderdag 22 februari om 20.00 uur Algemene Leden vergadering  in de Vlinderhei

Beste leden van de Buurtvereniging

Beste leden van de buurtvereniging,

 

Zoals uit de notulen van de algemene ledenvergadering blijkt hebben twee leden van het bestuur, de secretaris en de penningmeester, aangegeven dat zij door omstandigheden moeten stoppen met hun bestuurlijke activiteiten. Het bestuur bestaat nu nog maar uit twee personen. Hierdoor heeft het bestuur een dringende behoefte aan uitbreiding. Indien er geen bestuursleden bij komen dan ziet het bestuur zich genoodzaakt om, zoals ook in de notulen staat vermeld, de activiteiten op een laag pitje te zetten en alleen die activiteiten door te laten gaan waar voldoende ondersteuning voor aanwezig is.

kleinkinderen