Aanleveren Kopij

Om een site als deze vernieuwend en aantrekkelijk te kunnen houden zijn we afhankelijk van kopij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reacties op items van deze site, activiteiten etc., of op andere zaken welke betrekking hebben op de buurtvereniging. Ook activiteitenverslagen, –ideeën (van zowel ouders als hun kinderen) en -foto’s zien wij graag in de mailbox belanden.