Nieuwsbrief Mei 2012Buurtverenigingnieuws:

Het jaar is 4 maanden op gang en we hebben alweer veel meegemaakt. Zo hebben we binnen het bestuur afscheid moeten nemen van Linda van der Sommen. Onze website wordt inmiddels beheerd door Gijs van Brakel. Hij heeft de site een nieuwe look gegeven en heeft een hoop verbeteringen aangebracht. Wij willen hem van hieruit hartelijk danken. Keep up the good work!

Buurtverenigingen Heuveleind en Heivelden hebben op een avond bij elkaar gezeten en besloten dat we meer gaan samenwerken. Zo zijn de activiteiten die ervoor in aanmerking komen gezamenlijk en overleggen we standaard 2x per jaar als besturen.

Wat is geweest:

Bedankavond voor de vrijwilligers:
Op de tweede woensdag van het nieuwe jaar, dus 11 januari 2012, organiseerden we weer een bedankavond voor alle vrijwilligers die onze activiteiten zo goed neerzetten.

De avond was zeer geslaagd vooral vanwege de feedback die we kregen van onze achterban.

 

Kartrekkers Garage-sale:

Gelukkig hebben John en Ingrid van de Langenberg zich bereid verklaard om de kar dit jaar te trekken. Waarvoor onze dank. Wanneer het bevalt willen ze dit eventueel continueren.

 

Algemene leden vergadering:

 8 februari is de ALV gehouden. Ook dit jaar goed verlopen. Tot onze aangename verrassing waren er meer leden dan we gewend zijn. De notulen staan op de website.

 

Carnaval 2012:

20 februari was het weer één groot feest in de tent van TODO. Vele bezoekers uit onze wijken, maar toch ook steeds meer uit andere wijken hebben het carnavalsgedruis meegemaakt. Het was zeer geslaagd en goed georganiseerd.

 Komende activiteiten:

 28 mei              Fietstocht voor jong en oud

1 sept                Jeu de Boules

Sept/okt            Dropping in Maisdoolhof

7 okt                   Garagesale