Nieuwsbrief Juni 2011Buurtverenigingnieuws:

Het jaar is al weer half op weg. Verschillende activiteiten zijn de revue gepasseerd. Enkele daarvan waren zeer succesvol, andere zijn afgelast ivm te weinig aanmeldingen. In sommige uitnodigingen bleek achteraf en fout e-mailadres te hebben gestaan. Hiervoor onze verontschuldigingen. Zowel het bestuur als de commissies en natuurlijk ook de aangemelde leden hebben hier een naar gevoel van gehad. Gelukkig is de fout ontdekt en kan iedereen weer met goede moed verder.

Met de grote vakantie in het vooruitzicht wil het bestuur iedereen  hele fijne, ontspannende weken wensen.

Met veel mooi weer, dan hebben wij het ook!

Garage-sale:
Op zondag 2 oktober 2011 van 11:00 tot ca 14:00 uur wordt er een garage-sale gehouden in de wijk Heuveleind.  Alle buurtgenoten uit Heuveleind worden uitgenodigd om als deelnemer hun spullen te koop aan te bieden. Alle informatie over dit evenement wordt aan het einde van de zomervakantie geflyerd door de hele wijk. Zo kunnen ook niet-leden zich hiervoor aanmelden zodat zij opgenomen worden in de route.

Net als vorig jaar is er nu ook weer de gelegenheid om op het grasveld tegenover het infopunt je spullen te verkopen. Als je verwacht dat  er bij jou weinig aanloop zal zijn,  zou ik er zeker gebruik van maken.

 

Kartrekkers Garage-sale:

De twee dames die vol enthousiasme de sale de afgelopen  jaren hebben georganiseerd hebben aangegeven ermee te stoppen. Bij dez e is nu de vraag van het bestuur:

Wie wil deze taak  overnemen? Het kost op jaarbasis niet meer dan 6 uur aan voorbereiding en de dag zelf. Ondersteuning zal er zijn vanuit het bestuur.

Aanmelden kan via:

activiteitenbvheuveleind@gmail.com of bij één van de bestuursleden.

 

Lichtjesroute:

Zoals jullie weten is er eind september in Eindhoven de lichtjesroute. Op 30 september willen we weer met de buurtverenigingen (Heivelden en Heuveleind) met een bus deze route rijden.

Noteer deze datum alvast in jullie agenda's. Nadere informatie volgt.

  

               

 Zomerfeest 2011:

Aanmelden voor 9 juli! 

 

De buurtvereniging organiseert zaterdag 27 augustus een zomerfeest. Dit jaar hebben we er voor gekozen om alle bewoners van de wijk Heuveleind hiervoor uit te nodigen. Het feest is op de accommodatie van de dichtbij gelegen atletiekbaan van Atletiekvereniging Generaal Michaëlis. De kinderen (en ook u) kunnen zich vanaf 15:00 uur vermaken met Oud-Hollandse spelen. Ook zal er voor hen ( wel alleen de kinderen!) een springkussen aanwezig zijn. De barbecue vangt aan om ± 17:00 uur.

 

De kosten bedragen voor leden van de buurtvereniging €10,- per volwassene en €7,50 per kind. Indien je geen lid bent maar toch graag zou willen deelnemen dan kan dat ook, de kosten bedragen in dat geval €12,50 per volwassene en €8,- per kind. Lid worden van de buurtvereniging kan natuurlijk ook! Zie voor meer informatie: www.bvheuveleind.nl. U ontvangt per persoon 1 consumptiebon, de overige consumpties á ca. €1.50 zijn voor eigen rekening  

                

 Activiteiten:

27 aug.      zomerfeest

30 sept.     lichtjesroute

2 okt.         garage-sale