Nieuwsbrief Januari 2011Buurtverenigingnieuws:

We schrijven 2011 boven onze brieven. Het jaar is weer in volle gang. Tijd om jullie weer op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van het bestuur. Onze website is geüpdate, met dank aan Linda. Hierop staan o.a. de activiteiten vermeld voor de komende periode.

Nog niet zolang geleden hebben we met onze vaste club vrijwilligers een Nieuwjaarsborrel/bijeenkomst gehouden. Enerzijds om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet anderzijds om de activiteiten te evalueren.

Op initiatief van Welzijn Best-Oirschot en naar aanleiding van veel  gehoorde geluiden vanuit de buurtverenigingen zal er begin februari een workshop "buurtverenging anno 2011" plaatsvinden voor bestuursleden van buurtverenigingen.  We hopen hierna ons nog meer tools in handen te hebben voor onze buurtvereniging.

Activiteitenmiddag:
Lieve jongens en meisjes.

Op woensdag middag 16 februari is er weer een activiteitenmiddag voor de kinderen.

Zet de datum alvast in je agenda en doe mee.

Deze dag wordt van de ouders enige begeleiding gevraagd.

We gaan namelijk naar buiten als het goed weer is.

Maar wat we gaan doen houden we nog even geheim. Maar dat het leuk wordt is zeker.

 

Via deze weg wil ik vragen of er jongens/meisjes of papa’s/mama’s of dames/heren of opa’s/oma’s zijn die tijd en zin hebben om die dag te helpen.

Ook voor de vrijwilligers belooft het een vrolijke middag te worden.

Geef je op via de mail: activiteitenbvheuveleind@gmail.com

 

Algemene leden vergadering  2011

maandag 21 februari

De algemene leden vergadering (ALV) zal op 21 februari gehouden worden om 20.30u  in de Vlinderhei. Jullie zijn van harte welkom.

De hoofdpunten van vergaderingzullen het secretarieel en het financieel jaarverslag betreffen.

 

Kindercarnaval 5 maart 2011

Ook dit jaar kunnen de wijkgenoten van Heuveleind en Heivelden weer los gaan in DE TENT op het gemeenteplein.

Net zoals voorgaande jaren is de entree gratis. Nadere informatie volgt, maar een ding weten we zeker: het wordt weer super gezellig. Alaaf

 Pasen:

Wie gaat ons meehelpen eieren zoeken op deze al jarenlange traditie. Op zaterdag 16 april om 14.00 uur is het weer vanouds gezellig.

We gaan die dag met zijn allen paaseieren zoeken.

Alle kinderen van 2 tot 10 jaar kunnen weer ouderwets gezellig mee doen. Deze ons allen bekende buurtverenigingsactiviteit is weer in volle glorie aan het werk. Verdere informatie krijgt u in week 10.

 

We vragen aan de ouders van onze jeugdige deelnemers of zij zich tijdens deze dag een kleine bijdrage willen  leveren als vrijwilliger. Geef je op via activiteitenbvheuveleind@gmail.com

  

                

 Terugkoppeling plaatsgevonden activiteiten :

In de afgelopen periode hebben een aantal activiteiten plaatsgevonden. De vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet, zouden het op prijs stellen wanneer op- of aanmerkingen ter verbetering gemaild kunnen worden naar buurtverenigingheuveleind@gmail.com

 

Nieuwe email adressen:

Ons bestuur heeft niieuwe email adressen. Toch wel belangrijk om te weten hoe jullie ons kunnen bereiken.

Om in te schrijven voor activiteiten :

activiteitenbvheuveleind@gmail.com

Om het bestuur te bereiken en voor alle andere zaken:

buurtverenigingheuveleind@gmail.com

 

Activiteiten:

16 febr.      activiteitenmiddag jeugd

21 febr.     algemene leden vergadering

5 maart     kindercarnaval

18 maart   jeugddisco

16 april      paasactiviteit