Algemene Leden Vergadering 20154 februari 2015 - 20:30 uur - Buurthuis Vlinderhei Kleine zaal


Op woensdag 4 februari staat de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor onze Buurtvereniging gepland.


Deze vergadering beloofd spannend te worden want 2 van de bestuursleden hebben het voornemen te stoppen met hun bestuurlijke activiteiten. We zoeken dus leden die een bestuurstaak wel op zich willen nemen.


Een aantal malen een oproep in de nieuwsbrief heeft niet tot een gewenst resultaat geleid. Als er geen aanmeldingen komen heeft dit consequenties voor de vereniging. Aangezien het bestuur dan nog maar bestaat uit 2 personen, zullen de activiteiten op een laag pitje komen te staan. De activiteiten die nu gepland staan zullen doorgaan, maar bij een minimale deelname worden afgezegd. Nieuwe activiteiten zullen voorlopig niet worden opgestart.


Met Vriendelijke Groet


Cor Diemel


Namens het bestuur Buurtvereniging


't Heuveleind