Algemene Leden Vergadering 2013Beste leden van de buurtvereniging 't Heuveleind,

Graag nodigen we jullie uit voor de ALV op 6 februari.
Jullie zijn om 20.30u welkom in buurthuis Vlinderhei.

De agenda:

  • de notulen van vorig jaar
  • het secretarieel jaar verslag
  • het financiële verslag
  • kascontrole
  • aanstelling nieuw bestuurslid
  • afscheid oud bestuurslid

Wij zien u dan graag.