column 23-3-2018

Column

Een column is een stukje in een krant of een tijdschrift waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Er zijn ook gesproken columns voor radio en tv of columns op internet.
Dit is een definitie die ik op internet vond.
Even voorstellen: ik ben Jeu de Hacker. Toen onze buurtvereniging nog een blaadje had dat regelmatig uitkwam schreef ik daarin. Niet iedereen begreep wat een column is, vandaar even de definitie. Bij mij kwam het plannetje op om op de nieuwe website regelmatig een stukje te plaatsen. Misschien trekt dit lezers en mogelijk zelfs leden voor de BV. Ik moet nog wel toestemming aan het bestuur vragen, maar dat lijkt me geen probleem.
Met Vriendelijke Groeten
Jeu de Hacker

Activiteiten

Activiteiten 2018

donderdag 22 februari om 20.00 uur Algemene Leden vergadering  in de Vlinderhei

Beste leden van de Buurtvereniging

Beste leden van de buurtvereniging,

 

Zoals uit de notulen van de algemene ledenvergadering blijkt hebben twee leden van het bestuur, de secretaris en de penningmeester, aangegeven dat zij door omstandigheden moeten stoppen met hun bestuurlijke activiteiten. Het bestuur bestaat nu nog maar uit twee personen. Hierdoor heeft het bestuur een dringende behoefte aan uitbreiding. Indien er geen bestuursleden bij komen dan ziet het bestuur zich genoodzaakt om, zoals ook in de notulen staat vermeld, de activiteiten op een laag pitje te zetten en alleen die activiteiten door te laten gaan waar voldoende ondersteuning voor aanwezig is.

kleinkinderen