Welkom op de website van Buurtvereniging 't HeuveleindLaatste nieuwsbrief: Nieuwsbrief Juli 2014Verslag jaarvergadering: Notulen


Roep om bestuursledenBeste leden van de buurtvereniging,


Zoals uit de notulen van de algemene ledenvergadering blijkt hebben twee leden van het bestuur, de secretaris en de penningmeester, aangegeven dat zij door omstandigheden moeten stoppen met hun bestuurlijke activiteiten. Het bestuur bestaat nu nog maar uit twee personen. Hierdoor heeft het bestuur een dringende behoefte aan uitbreiding. Indien er geen bestuursleden bij komen dan ziet het bestuur zich genoodzaakt om, zoals ook in de notulen staat vermeld, de activiteiten op een laag pitje te zetten en alleen die activiteiten door te laten gaan waar voldoende ondersteuning voor aanwezig is.


Voor inlichtingen of aanmelding voor een bestuurlijke functie kunt u contact opnemen met: Cor Diemel via e-mail cdiemel@dse.nl of tel 310416.


De voorzitter
Cor Diemel15 jarig bestaan


Op 15 mei 2016 bestaat onze buurtvereniging 15 jaar.
Dit willen we op een bijzondere manier vieren.
Wie wil er zitting nemen in een commissie die de organisatie van dit festijn op zich neemt?

Er zijn minimaal drie leden nog nodig om het bestuur te versterken.
Doel van de commissie is:
Bepalen op welke dag we het feest vieren.
Uitdenken van activiteiten voor die dag voor jong en oud.
Organisatie van de dag.
Begeleiding op de dag.

Aanmelden kan op e-mailadres: buurtverenigingheuveleind@gmail.com
Onder vermelding:
Steun organisatie 15 jarig bestaan;
Naam:
e-mailadres:
telefoonnummer:

Het bestuur zal dan contact opnemen over het hoe, wanneer en waar.Over zorg in de wijken


De zorg is per 1 januari 2015 veranderd. Deze regering heeft bepaald dat er meer zorg in de directe omgeving door buren, kennissen, vrienden en familie moet worden gedaan.
Dus meer zelf en in je eigen directe omgeving.

De maatschappij is veranderd en u weet wel hoe.
Noem het rijtje verschillen tussen toen en nu maar op:
de samenleving is geïndividualiseerd, velen werken niet meer waar zij wonen, de agenda’s staan overvol van jong en oud, er is ontkerkelijking.

De meeste buurtgenoten staan niet te springen om spontaan voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen en zeker niet als de overheid (dus ook de gemeente Best) zich deels terugtrekt.
In Best zijn een aantal sociale organisaties druk in de weer met het verlenen van hulp.
De bewonersoverleggroepen zijn ook een sociale organisatie. In hun functieomschrijving staat " het bevorderen van een goede samenleving".
Evenzo is de buurtvereniging een sociale organisatie met als doel: “het bevorderen van de onderlinge goede relaties”.

Wij van onze buurtvereniging vinden dat er een appèl gedaan kan worden op onze en uw ‘helpen, denken en doen’. Een initiatief van het bewonersoverleg en buurtvereniging Heuveleind is om jullie een aantal vragen voor te leggen waarmee wij allen, dus ook ieder individu, mee aan de gang kan. Bijvoorbeeld:
Zijn er behoeftes, noden, wensen in mijn directe omgeving?
Kan ik iets doen en zo ja wat?
Ken ik mensen die hulp nodig hebben?
Kan ik bemiddelen?
Ken ik mensen die kunnen helpen?
Ken ik mensen die willen helpen?
Ken ik mensen met speciale vaardigheden?
En zo zijn er meer vragen en antwoorden te verzinnen om in onze wijk de leefbaarheid voor elkaar en ouderen te bevorderen of aangenaam te maken. Dit moeten we wel met zijn allen willen!!!! „ Elkaar helpen” moet „van onder af" groeien, zonder dwang; op straat dan wel op buurtniveau.

Er is een landelijke organisatie ‘WeHelpen’ die door de gemeente Best wordt ondersteund. Daar is een website van: wehelpen.nl.
Hier kunt u vinden: Ik zoek hulp; Ik wil helpen; Ik wil hulp organiseren en nog veel meer.
Bekijk deze website en bedenk wat ervan in onze wijk toepasbaar is.

De voorzitters bewonersoverleg en buurtvereniging Heuveleind.Inhoud website


Heeft u nog suggesties voor de website, dan horen we dit graag van u.
Dit kan via het volgende mail adres: buurtverenigingheuveleind@gmail.com